loading

Absent

Category

Exhibitions, Personal

Tags

33|45bar, 33|45bargallery, Art, Bargallery, Exhibition, Gallery, Illustration, Painting, Posca, Print

Date

S’escola la vida pels carrerons. Futur negre inexorable. Però has de jugar al joc que t’han imposat.
I no t’havíen avisat.
Estàs trist i explotat, sobrecualificat, ni fred ni calent, estàs desgastat.
No tens temps ni per mirar el teu decrèpit rostre al mirall.
S’escola el teu temps mentre segueixent veien-t’ho tot igual, cap novetat. I a diari el ritual que et fa caminar absent, sempre, pels mateixos carrers.

···
Se cuela la vida por las callejuelas. Futuro negro inexorable. Pero tienes que jugar al juego que te han impuesto. Y no te avisaron.
Estas triste y explotado, sobrecualificado, ni frío
ni caliente, desgastado.
No tienes tiempo ni para mirar tu decrépito rostro en el espejo.
Se cuela tu tiempo mientras sigues viéndolo todo igual, sin novedad.
Y a diario el ritual que te hace caminar ausente, siempre, por las mismas calles.

 

Work for an exhibition at 33|45 bar&gallery. Personal Work. Price 70 € + shipping. Size 50×70 cm. Frame included. Contact me.

Trabajo para una exposición en 33|45 bar&gallery. Proyecto personal. Precio 70 € + gastos. Tamaño 50×70 cm. Marco incluído. Contáctame.

Treball per a una exposició en 33|45 bar&gallery. Projecte personal. Preu 70 € + despeses. Tamany 50×70 cm. Marc inclòs. Contacta’m.